Følgebil

En følgebil, også kendt som ledsagebil, benyttes særtransporter, hvor længden overstiger 30,00 meter og bredden overstiger 3,65 meter, med undtagelse af motorvej, hvor det er 4,00 meter i bredden. Transportere som overstiger disse længder og bredder, skal ledsages af en anden bil for en sikkerheds skyld. Særtransporten må på motorvejen ikke køre hurtigere end den tilladte hastighed på 45 km/t.

Ved særtransport skal der være mindst én følgebil tilstede under transporten. Under transporten på veje hvor der er midterrabat, skal denne følgebil køre bag transporten under hele turen. Hvis ledsagelsen under transporten sker på veje uden midterrabat, og transporten overstiger en bredde på 3,65 meter, så skal følgebilen køre foran transporten. I andre tilfælde så skal følgebilen køre, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til de aktuelle omstændigheder.

Har føreren af transporten ikke udsyn bagtil, langs godsets ydre sider, altså parallelt med transportens længde, eller godset er højere end 2,00 meter herfra, så skal der være en følgebil foran transporten udover følgebilen bagved. Det blokerede udsyn kan dog eventuelt behjælpes via en løsning med kamera.

Politiet kan, hvis nødvendigt, fastsætte yderligere krav om assistance af flere følgebiler. Assisterer politiet selv transporten, så kan politiet godkende og tillade, at antallet af følgebiler sættes ned.

Skal du bruge en følgebil eller ledsagerbil til bådtransport – så kontakt os idag

Scroll to top